Dagdas Novada pasta indeksi

Pilsētas / Pagasti:

A
Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts
B
Bērziņu pagasts
D
Dagda, Dagdas pagasts
E
Ezernieku pagasts
K
Konstantinovas pagasts
S
Svariņu pagasts
Ķ
Ķepovas pagasts
Š
Šķaunes pagasts

Loading